Recyklujeme

Z dedinky

Sledujte nás

Web:
Youtube:
Facebook:

Podporujeme:

Pilondesign
Web:
Youtube:
Home

Zavarský kostol


...

 Novogotický kostol narodenia Panny Márie v Zavare.


      Zavar pri Trnave sa v písomných prameňoch prvýkrát spomína už v roku 1255 pod menom Zowor. Miestnym veriacim dlhé stáročia slúžil románsky kostolík zasvätený Narodeniu Panny Márie, o ktorom sa zachovala zmienka z roku 1332. (https://apsida.sk/c/3891/zavar)

      Nový kostol bol postavený v roku 1907 a s vežou a štyrmi vežičkami tvorí dominantu Zavara. Je tiež zasvätený Narodeniu Panny Márie. Veža vysoká 32,40 metra. Chrámová loď má svetlú výšku z vnútra 9,17 metra, pri oltári a v jeho okolí 8,42 metra. Projekt kostola vyhotovil Ing. István Moller z Budapešti. Stavbyvedúcim bol Jozef Kubát z Trnavy. Stavba bola postavená z tehál s použitím betónu a železobetónu. Loď kostola mala v pláne zakreslené dvojité steny so vzduchovými medzerami. Okná boli plánované biele. Súčasné vitráže sú približne z roku 1955.

     

Mons. Michal Pavlík

      Mons. Michal Pavlík sa narodil 23. 8. 1892 v obci Zavar. Štúdium teológie absolvoval v Budapešti a od roku 1919 pôsobil vo vedení kníhtlačiarskej spoločnosti Slovák spolu s Andrejom Hlinkom, Jánom Vojtaššákom a Karolom Kmeťkom. Spolupracoval so Spolkom sv. Vojtecha v Trnave a prekladal z viacerých jazykov. Pôsobil v Radošovciach pri Senici, Šaštíne, Ludaniciach a v Zbehoch pri Nitre. Bol školských dozorcom i cirkevným sudcom. Zomrel dňa 27.05.1980. Od roku 1932, keď bol vymenovaný vtedajší zavarský farár Michal Buzalka za trnavského biskupa, spravoval Michal Pavlík farnosť v rodnej obci Zavar až do roku 1977. (www.zavar.sk)

      Bol tiež ľudovím liečiteľom. V Zavare pri Trnave liečil pacientov plných 36 rokov. Patril medzi liečiteľov, ktorí mali denne najmenej 25 pacientov z rôznych končín dnešného Západoslovenského kraja. Hlavným liečebným prostriedkom boli rastliny a masti. Na základe jeho receptov pripravovala masti určitý čas i trnavská lekáreň.

     

Mons. ThDr. Michal Buzalka

      Michal Buzalka po absolvovaní benediktínskeho gymnázia v Ostrihome študoval teológiu na univerzite vo Viedni. Tu bol 14. júla 1908 vysvätený za kňaza. V roku 1912 vo Viedni obhájil doktorát z teológie. V rokoch 1908 – 1912 pôsobil ako kňaz v pastorácii na rôznych miestach: Teplá, Banská Štiavnica, nemocnica sv. Štefana v Budapešti, Skýcov, Vajnory. V rokoch 1922 – 1924 vykonával funkciu prefekta seminára v Trnave a zároveň tu vyučoval morálnu a pastorálnu teológiu. V rokoch 1924 – 1931 bol farárom v Zavare. V roku 1931 bol vymenovaný za rektora seminára v Trnave. Po prenesení seminára do Bratislavy v roku 1936 sa po zriadení Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave stal prvým rektorom jej kňazského seminára a to až do roku 1940. Funkciu rektora seminára zastával opäť v rokoch 1942 – 1950. Dňa 15. mája 1938 bol v Ríme vysvätený za pomocného biskupa Trnavskej apoštolskej administratúry ako titulárny biskup konenský.

      V roku 1940 bol vymenovaný za vojenského vikára Slovenskej armády. V tejto funkcii zotrval až do roku 1945. V roku 1945 bol za svoje aktivity počas Slovenského štátu uväznený na 4 mesiace. V rámci represálií KSČ voči rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku bol Michal Buzalka 12. júla 1950 vzatý do vyšetrovacej väzby, kde bol podrobený fyzickému a psychickému týraniu. 12. januára 1951 ho štátny súd v Bratislave v procese spolu s biskupmi Jánom Vojtaššákom a Pavlom Gojdičom odsúdil na doživotie. V rokoch 1951 – 1956 bol väznený vo Valdiciach, Leopoldove, Prahe-Ruzyni, Žiline, Ilave a v Prahe-Pankráci. Na základe jeho veľmi zlého zdravotného stavu, spôsobeného pobytom vo väzení, mu v roku 1956 prerušili výkon trestu. Následne bol internovaný v Domove dôchodcov v Děčíne a v Charitnom domove v Tábore, kde 7. decembra 1961 zomrel. Jeho telesné ostatky boli v roku 1964 prenesené do rodiska vo Svätom Antone, 12. februára 2003 boli prenesené do krypty katedrály sv. Martina v Bratislave.Ostatky tela pána biskupa Michal Buzalku, boli 15.júna 2017 premiestnené do jeho rodiska Svätého Antona, kde sú uložené vo farskom kostole v sarkofágu.

      V roku 2000 začal proces jeho blahorečenia. Diecézna fáza procesu bola ukončená a kauza bola postúpená na Svätú stolicu k definitívnemu vyjadreniu. [https://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Buzalka]

     

      Tieto fotografie vyhotovil Michal Polin v roku 1978. Zachytávajú vnútornú výzdobu a okolie kostola.
 
 

 
  Kostol s farou a základnou školou v roku 1978
 

 

 

  
  Zavarský farár Michal Buzalka v roku 1928 so žiakmi na ich prvom svätom prijímaní.


 
  Zavarský farár Michal Pavlík približne v roku 1975 pri svadbe.

 Fotky som skenoval z čb negatívov a nie sú kvalitné.

.      26. december 2022